Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stare řecké báje a pověsti

26. 6. 2009

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

Eduard Petiška, Václav Fiala, 15.vydání, Ottovo nakladatelství, 2006, 191 stran

ORFEUS

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, personifikace

-      Motiv: láska, záchrana

-      Hlavní téma: Záchrana Eurydiky

-      Vedlejší téma: láska Eurydiky a Orfea

-      Postavy hlavní: Orfeus, Eurydika

-      Postavy vedlejší: Hádes, Persefona, najády,Kerberos, Charón, bakchantky, múzy

-      Prostředí: říše mrtvých, louky

-      Kompozice: chronologická

·         1. Expozice – Život Orfea

·         2. Kolize – Láska mezi Orfeem a Eurydikou

·         3. Krize – Smrt Eurydiky

·         4. Peripetie – Neúspěšná záchrana Eurydiky

·         5. Katastrofa – Smrt Orfea

-      Obsah: V jedné daleké Řecké krajině žil zpěvák Orfeus. Při jeho zpěvu jej navštěvovali zvířata, bohové i víly. Do jedné z nich se Orfeus zamiloval. Jednoho dne, když musel Orfeus odejít, zůstala Eurydika sama doma. Rozhodla se navštívit najády. Cestou jí ale kousnul had a umřela. Orfeus se rozhodnul ji zachránit a šel do podsvětí za Hádem, který ji vrátil zpět k životu, ale Orfeus se nesmí ohlédnout na Eurydiku. Orfeus nevěděl, jestli ho Eurydika následuje, ohlédl se a Eurydika zemřela. Smutný Orfeus zpíval jenom smutné písně, jednoho dne ho zabily rozjařené ženy a Orfeus konečně byl s Eurydikou.

ZALOŽENÍ THÉB

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, oxymóron, synekdocha,

-      Motiv: únos, založení města

-      Hlavní téma: hledání Europy

-      Postavy hlavní: Kadmos, Europa

-      Postavy vedlejší: Zeus, Agénor, dívky, Afrodita, Kadmosova družina, Pýthie, Pallas Athéna

-      Prostředí: moře, les, pláň

-      Kompozice: Chronologická

·         1. Expozice – únos Europy

·         2. Kolize – hledání Europy

·         3. Krize – nalezení pláně

·         4. Peripetie – boj s drakem

·         5. Katastrofa – založení Théb

-      Obsah:  Europa se procházela po loukách, přišel k ní býk, na kterého nasedla. Býk byl bůh Zeus, kterému se Europa líbila, a odvezl si ji do Evropy. Kadmos dostal nařízeno, aby Europu našel, cestou zašel za do Delf, kde mu věštkyně poradily, aby následoval býka, který ho dovede na louku, kde má založit město Théby. Když začali Kadmosovi vojáci kácet lesy, přiletěl drak a všechny je sežral. Kadmos draka porazil a na radu Athény, drakovi zuby zasadil. Vyrostli z nich bojovníci, kteří se pustili do bitvy. Posledních pět, kterých přežilo, vybudovalo s Kadmosem město Théby.

PENTHEUS

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha

-      Motiv: příchod Dionýsose, příběh Akoitése, smrt

-      Hlavní téma: příchod Dionýsose

-      Postavy hlavní: Pentheus, Dionýsos, Akoités

-      Postavy vedlejší: matka Pentheuse, sluhové, lodníci, lidé

-      Prostředí: Théby

-      Kompozice: Rámcová

-      1. Expozice – příchod Dionýsose

-      2. Kolize – hněv Pentheuse

-      3. Krize – příběh Akoitése

-      4. Peripetie – pomatení Pentheuse

-      5. Katastrofa – smrt Pentheuse

-      Obsah:  Pentheus byl král v Thébách a miloval boj. Jednoho dne přijel na jeho ostrov bůh Dionýsos. Lidé začali jeho příchod oslavovat a to Pentheuse rozzuřilo. Dal přikázat přivést Dionýsose. Místo Dionýsose přivedli Akoitése. Ten začal vyprávět, jak se dostal do Dionýsosových služeb. Kdysi jel na lodi, která nabrala chlapce. Ten chtěl plout zpátky na  ostrov Naxos, ale lodníci mu to nechtěli dovolit a chtěli jej prodat do otroctví. Jediný Akoités se ho zastal, a proto se neproměnil v delfína jako zbytek lodníků. Pentheus byl rozčílen a dal Akoitése popravit. Sám vyběhl ven, ale protože byl pomatený, vylezl na strom. V tom přiběhli všichni, kteří byli opití Dionýsosových vínem, porazili strom a Pentheuse zabili.

MIDAS

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace

-      Motiv: měnění věcí ve zlato, dlouhé uši

-      Hlavní téma: Midasova hloupost

-      Postavy hlavní: Midas

-      Postavy vedlejší: Dionýses, Silénos, Pan, Tmólos, Apollón, služebník

-      Prostředí: Frýgie, řeka

-      Kompozice: Chronologická

-      1. Expozice – vystrojení hostiny pro Silénose

-      2. Kolize – přání měnit věci ve zlato

-      3. Krize – očištění od daru

-      4. Peripetie  pletení se do sporu

-      5. Katastrofa – dlouhé uši

-      Obsah: Král Midas si myslí, že je hrozně chytrý. A tak když jednou potkal Siléna, vystrojil velkou hostinu. Za to mu Dionýses slíbil jedno přání. Midas si přál, aby vše čeho se dotkne, proměnilo ve zlato. Nakonec si ale uvědomil svoji chybu a svého daru se zbavil. Často se procházel po loukách, kde hrál Pan, který vyzval Apollón k souboji, o nejlepšího hráče na hudební nástroj. Apollón zvítězil, ale Midas nesouhlasil, za to mu Apollón vyčaroval oslí uši. Král se s tímto tajemství, svěřil svému služebníkovi, kterého to potom velmi tížilo. Proto se rozhodnul pošeptat královo tajemství do vyhloubeného ďolíku. Na tomto místě později vyrostlo rákosí, které každému říkalo, že král Midas má oslí uši.

TANTALOS

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace

-      Motiv:Tantalova pýcha, krádež, oživení

-      Hlavní téma: Pyšný Tantalův život

-      Postavy hlavní: Tantalos

-      Postavy vedlejší: Zeus, kněz, Pelop, Démétér, sudička Klóthó

-      Prostředí: Olymp, podsvětí, Lýdie

-      Kompozice: Chronologická

-      1. Expozice – hostiny

-      2. Kolize – krádež sošky

-      3. Krize – vražda Pelopa

-      4. Peripetie   uvěznění Tantalose

-      5. Katastrofa – oživení Pelopa

-      Obsah: Král Tantalos, byl zván bohy, aby s nimi jedl u jejich stolu na Olympu. Tantalos si proto myslel, že už je také jedním z bohů. Jednou se rozhodl vyzkoušet bohy, jestli jsou vševědoucí, a proto ukradnul ambrózii, poté božský nektar a nakonec zlatou sošku. Protože bohové Tantalose nepotrestali, rozhodl se zabít svého syna Pelopa jeho maso dát bohům k jídlu. Všichni bohové zděšením vyskočili od stolu, jediná Démétér trošku ochutnala. Zeus Tantalose potrestal, aby se na věky mučil hladem, žízní a strachem. Klóthó nakonec Pelopa oživila, ale protože Démétér snědla kousek masa z Pelopovi lopatky, mají všichni členové jeho rodinu na lopatce bílou skvrnu.

PROMÉTHEUS

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace

-      Motiv: Stvoření člověka, Diův hněv

-      Hlavní téma: Těžký život Prométheuse

-      Postavy hlavní: Prométheus

-      Postavy vedlejší: Zeus, Epimétheus, Pandora, Hérákles, lidé

-      Prostředí: Olymp, Kavkaz, země, chrámy

-      Kompozice: Chronologická

·         1. Expozice – stvoření člověka

·         2. Kolize – Prométheusova lest

·         3. Krize – Diův hněv

·         4. Peripetie   krádež ohně

·         5. Katastrofa – záchrana Prométheuse

-      Obsah: Prométheus chodil po zemi a hledal marně živé bytosti, a proto stvořil člověka. Poté je naučil psát, číst a hospodařit. Zeus se rozzlobil, že je Prométheus nenaučil uctívat bohy. Prométheus dal Diovi na výběr, co mají lidé bohům obětovat, jestli kosti (které schoval pod hromadu tuku), nebo maso (které zakryl kůží). Zeus lest prokouknul a sebral lidem oheň. Zeus stvořil dívku Pandoru, které dal skříňku a poslal ji za Epimétheusem. Epimétheus požádal Pandoru, aby skříňku otevřela a tím na svět vypustila zlo. Prométheus byl poté přikován ke skále Kavkazu, kde za ním létal orel, který mu každý den vykloval játra, která mu přes noc dorostla. Hérákles pak Prométheuse zachránil.

POTOPA

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace

-      Motiv: špatný život lidí

-      Hlavní téma: Zkáza světa

-      Postavy hlavní: Deukalión, Pyrrha

-      Postavy vedlejší: Zeus, Thenis, Lykáón,

-      Prostředí: Olymp, moře, ostrov

-      Kompozice: Chronologická

·         1. Expozice – hostina pro Dia

·         2. Kolizeseslání potopy

·         3. Krize – záchrana Deukalióna a Pyrrhy

·         4. Peripetie   rada bohyně Thenis

·         5. Katastrofa – zalidnění Země

-      Obsah: Zeus zjistil, že lidé na Zemi jsou zlí, a proto se šel přesvědčit do paláce krále Lykáóna. Král zabil jednoho z rukojmích a jeho maso Diovi nabídnul. Ten odmítnul a zabil krále a jeho palác zničil. Rozhodnul se seslat na Zemi potopu, to přežil jeno Deukalión s Pyrrhou, protože je varoval Prométheus. Společně se pak modlili k bohyni Thenis, která jim poradila, aby za sebe začali házet kameny. Když to udělali, z kamenů, které házel Deukalión, vznikali muži, z kamenů, které házela Pyrrha, vznikaly ženy. Tak zalidnili znovu celou Zemi.

FAETHÓN

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace

-      Motiv: nález otce

-      Hlavní téma: snaha Faethóna dokázat, že je synem boha

-      Postavy hlavní: Faethón

-      Postavy vedlejší: Hélios, matka Faethóna, Faethónovy sestry

-      Prostředí: Olymp, nebe

-      Kompozice: Chronologická

·         1. Expozice – smutek Faethóna

·         2. Kolize – Faethónovo přání

·         3. Krize – zběsilá jízda

·         4. Peripetie   smrt Faethóna

·         5. Katastrofa – proměna Faethónových sester

-      Obsah: Mladému Faethónovi nikdo nevěřil, že jeho otec je bůh Hélios. Faethón se jej proto rozhodnul navštívit. Hélios se rozhodnul splnit mu jakékoliv přání. Faethón si chtěl zkusit řídit zlatý vůz. Hélios ho varoval, že je to nebezpečné, ale Faethón ho neposlouchal. Koně, které řídil Faethón, poznali, že je vede někdo jiný a splašily se. Faethón zapálil kvůli své zběsilé jízdě vše okolo. Zeus ho „sestřelil“ svým blesky a Faethón uhořel. Jeho sestry se ze smutku proměnily v olše.

NIOBA

-      Slovní zásoba: archaismy, synonyma, homonyma, antonyma

-      Užití řeči: nepřímá

-      Slovník: spisovná slova, slova neutrální, termíny

-      Syntax: věty jednoduché, souvětí

-      Ilustrace: členění do odstavců, černá barva písma, užívání interpunkčních znamének

-      Umělecké prostředky: metafora, metonymie, synekdocha, personifikace

-      Motiv:namyšlenost královny

-      Hlavní téma: smrt královniných dětí

-      Postavy hlavní: Nioba

-      Postavy vedlejší: sedm synů a dcer, Létó, služebné

-      Prostředí: Olymp, chrám, zahrady

-      Kompozice: Chronologická

·         1. Expozice – život Nioby

·         2. Kolize – Niobina pýcha

·         3. Krize – Zlost Létó

·         4. Peripetie  smrt synů a dcer

·         5. Katastrofa – zkamenění Nioby

-      Obsah: Královna Nioba měla sedm synů a dcer. Když viděla, jak její služebné uctívají bohyni Létó, rozzlobila se, že by ji měli také uctívat, že je lepší než Létó. Bohyni se rozzuřila. Všechny syny Niobě zabila. Ta se vychloubala, že má ještě dcery, i ty jí Létó zabila. Když poslední dcera Niobě zemřela v náručí, Nioba se proměnila v sochu, ze které tečou dva potoky slz, které nikdy nevyschnou.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Díky

(Sára, 15. 12. 2015 16:31)

no... sice mi to s písemkou asi moc nepomůže, ale ušetřil/a jsi mi asi 2 hodiny nad tvorbou blbýho čtenářskýho deníku... dík

To je vše?

(Sisina.., 26. 11. 2013 19:43)

Ahoj,
podle mého názoru je to dost málo. Kniha obsahuje okolo 27 bájí a pověstí a tady jich máte cca. 9 ?? Alé.. Když už se o něco snažíte, tak pořádně.

Problém

(iw, 6. 3. 2011 15:01)

No my to máme težší protože učitelka se někdy dívá na net a kontroluje to

Re: Problém

(Velkaencyklopedie, 1. 5. 2011 13:48)

máš štěstí, že tahle stránka je není nikde moc zaregistrována, jelikož ji spravuje služba estranky :) úča nemá šanci :D

super lidi

(martin, 5. 1. 2011 18:24)

pomohli jste mi do skoly ukol dik

Pověsti

(Mařka, 23. 11. 2010 19:43)

ale je to nuda to číst vííííííííííííííííš ale to neřeš stejnak to nemusím číst a to je SupííííííííííííííííííííííííííííR Víííííííííííš a co dál už nevím tak AHOOOOOOOOOOOOJ

Pověsti

(Ivuška, 23. 11. 2010 19:35)

je to super že víte co potřebuju !!! :) nechce se mi to totiž číst! :-D .... jupííííííííííííííííííííííííí

nuda

(Hanka Zárubová, 15. 10. 2010 13:15)

Tak toto je nic moc..;) chtelo by to vic ne jen prometheuse..

Re: nuda

(Velkaencyklopedie, 17. 10. 2010 15:30)

jestli mas oci tak bys sis mohla vsimnout, ze je jeste Daidalos a Ikaros vedle na dalsi strane :-)

Báje a Pověsti

(Kačenka Sketková, 15. 10. 2010 13:16)

Hanka má pravdu,je to blbě udělané!

 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< březen >>
<< 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 3
Celkem: 718282
Měsíc: 11737
Den: 393